עזרה Sony Xperia XA1

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

XA1

G3121/G3123/G3125

background image

ןכות