Sony Xperia XA1 - Cilësimet e gjuhës

background image

Cilësimet e gjuhës

Mund të përzgjidhni një gjuhë të paracaktuar për pajisjen tuaj dhe ta ndryshoni atë

përsëri më vonë. Gjithashtu mund të ndryshoni gjuhën e shkrimit për futjen e tekstit.

Për të ndryshuar gjuhën

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Gjuhët dhe të dhënat > Gjuhët.

3

Përzgjidhni një gjuhë.

4

Përzgjidhni një rajon.

5

Trokitni lehtë

OK.

Nëse përzgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe trokitni

lehtë . Më pas zgjidhni tekstin pranë

dhe zgjidhni rreshtin e parë në menynë që hapet.

Më pas mund të përzgjidhni gjuhën që dëshironi.

64

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.