Sony Xperia XA1 - Mbrojtja e ekranit

background image

Mbrojtja e ekranit

Përpara përdorimit të pajisjes tuaj, hiqni mbulesën mbrojtëse duke tërhequr cepin e dalë.

Rekomandohet të mbroni pajisjen tuaj me një mbulesë ose mbrojtës të ekranit të markës

Sony të planifikuar për modelin tuaj Xperia™. Përdorimi i pajisjeve shtesë mbrojtëse të

ekranit të palëve të treta mund të pengojë funksionimin e saktë të pajisjes suaj duke

mbuluar sensorët, lentet, altoparlantët ose mikrofonat dhe mund të bëjë të pavlefshme

garancinë.

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.