Sony Xperia XA1 - Montimi

background image

Montimi

Pajisja juaj mbështet vetëm kartat SIM nano. Karta SIM nano dhe karta e kujtesës kanë

fole të veçanta në të njëjtin mbajtës. Sigurohuni që të mos i ngatërroni këto të dyja.

Për të parandaluar humbjen e të dhënave, sigurohuni që ta fikni pajisjen ose të çmontoni

kartën e kujtesës para se ta zvarrisni dhe ta hiqni mbajtësin për të hequr kartën SIM nano ose

kartën e kujtesës nga pajisja.

7

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur kartën SIM nano dhe kartën e kujtesës

Mos e prisni kartën SIM, për shembull me një thikë ose gërshërë, pasi kjo mund ta dëmtojë

pajisjen.

1

Zvarritni dhe nxirrni me anën e thoit tabakanë e kartës SIM nano.

2

Vendosni mirë kartën SIM në drejtimin e duhur, siç tregohet në ilustrim.

3

Futni kartën e kujtesës në folenë e kartës së kujtesës në drejtimin e duhur, siç

tregohet në ilustrim.

4

Shtyjeni lehtë tabakanë përsëri në fole deri sa të zërë vend.

Për të hequr kartën SIM nano

1

Me ekranin të kthyer poshtë, hapni dhe zvarritni e nxirrni me anën e thoit tabakanë

e kartës SIM nano.

2

Hiqni kartën SIM nano dhe më pas shtyjeni lehtë tabakanë në fole deri sa të zërë

vend.

Për të hequr një kartë kujtese

1

Fikni pajisjen tuaj.

2

Me pajisjen të kthyer poshtë, zvarritni dhe nxirrni mbulesën për tabakanë e kartës

SIM nano.

3

Shtyni lehtë dhe hiqni kartën e kujtesës dhe më pas shtyjeni lehtë tabakanë në fole

deri sa të zërë vend.