Sony Xperia XA1 - Cilësimet e fotokamerës

background image

Cilësimet e fotokamerës

Për të rregulluar cilësimet e fotokamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Për të shfaqur të gjitha cilësimet, trokitni lehtë mbi .

3

Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni dhe pastaj modifikojeni sipas

dëshirës.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të fotokamerës

Rezolucioni

Zgjidhni midis disa rezolucioneve dhe raporteve të pamjes përpara nxjerrjes së një

fotografie. Një fotografi me një rezolucion më të lartë ka një cilësi më të lartë, por kërkon

më shumë kujtesë.
Kamera kryesore:

101

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

23MP
5520×4144 (4:3)
Rezolucioni 23 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

20MP
5984×3376 (16:9)
Rezolucioni 20 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane të gjera.

12MP
4000×3008 (4:3)
Rezolucioni 12 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. E përshtatshme për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

12MP
4624×2608 (16:9)
Rezolucioni 12 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. E përshtatshme për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane të gjera.

3MP
2048×1536 (4:3)
Rezolucioni 3 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotografitë që

dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë. Ky

cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.

2MP
1920×1088 (16:9)
Rezolucioni 2 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane të gjera. Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në

regjimin e regjistrimit

Me dorë.

Kamera e përparme:

8MP
3264×2448 (4:3)
Rezolucioni 8 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotografitë që

dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

5MP
3072×1728 (16:9)
Madhësia e fotografisë 5 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. E përshtatshme për

fotografitë që dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të

lartë.

3MP
2048×1536 (4:3)
Rezolucioni 3 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotografitë që

dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë. Ky

cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.

102

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

2MP
1920×1088 (16:9)
Rezolucioni 2 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotografitë

që dëshironi t'i shikoni në ekrane të gjera. Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në

regjimin e regjistrimit

Me dorë.

Kohëvonuesi

Me kohëvonuesin, mund të nxirrni një fotografi pa e mbajtur në dorë pajisjen. Përdorni

këtë funksion për të nxjerrë autoportrete ose fotografi në grup me të gjithë në fotografi.

Gjithashtu mund të përdorni kohëvonuesin nëse dëshironi të shmangni dridhjet e

kamerës kur nxirrni fotografi.

10 sek.

Cilësoni një vonesë prej 10 sekondash për nxjerrjen e fotografisë kur trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose

kur shtypni tastin e kamerës.

3 sek.

Cilësoni një vonesë prej 3 sekondash për nxjerrjen e fotografisë kur trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose kur

shtypni tastin e kamerës.

Joaktiv

Fotografia nxirret sapo të trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose të shtypni te tasti i kamerës.

Efekti i lëkurës së butë

Mund të aktivizoni

Efekti i lëkurës së butë në pajisjen tuaj për t'i bërë tonet e lëkurës pak

më të buta kur bëni fotografi selfie në regjimet e regjistrimit

Me dorë dhe Automatike

superiore.

Gjurmimi i objektit

Kur përzgjidhni një objekt duke e prekur atë te pamori, kamera e gjurmon atë për ju.

HDR

Përdorni cilësimin e HDR (Diapazon me dinamikë të lartë) për të nxjerrë një foto kundrejt

një drite sfondi të fortë ose në kushte kur kontrasti është i mprehtë. HDR kompenson për

humbjen e hollësisë dhe prodhon një figurë tipike si për zonat e errëta, ashtu dhe për ato

të shndritshme.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e fotografimit

Me dorë.

ISO

Ndjeshmëria e ISO-s mund të cilësohet që të rregullohet automatikisht ose mund të

rregullohet manualisht te cilësime të ndjeshmërisë që variojnë nga 50 deri në 3200.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.

Matja

Ky funksion përcakton automatikisht një ekspozim të ekuilibruar mirë duke matur sasinë

e dritës që bie mbi subjektin që dëshironi të fotografoni.

Fytyra

Mat sasinë e dritës në fytyrën e subjektit dhe rregullon ekspozimin në mënyrë që fytyra të mos jetë as shumë

e errët, as shumë e ndritshme.

Në qendër

Përcakton qendrën e imazhit dhe cilëson ekspozimin që bazohet në ndriçimin e subjektit atje.

Selektive

Rregullon ekspozimin në një pjesë shumë të vogël të subjektit që dëshironi të regjistroni.

Prekja

103

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Rregullon ekspozimin në pjesën e dëshiruar të subjektit kur prekni ekranin.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.

Blici

Përdorni blicin për të nxjerrë fotografi kur ndriçimi është i pamjaftueshëm ose kur ka dritë

në sfond. Opsionet në vijim janë të disponueshme kur trokitni lehtë mbi ikonën e blicit

në ekranin e kamerës:

Automatik
Kamera përcakton automatikisht nëse kushtet e ndriçimit kërkojnë përdorimin e një

blici.

Mbush flashin
Përdoreni këtë cilësim kur sfondi është më i ndritshëm se subjekti. Ky cilësim heq

hijet e errëta të padëshirueshme.

Reduktimi i syrit të kuq
Zvogëlon ngjyrën e kuqe të syve kur nxirrni një fotografi.

Joaktiv
Blici u çaktivizua. Ndonjëherë cilësia e fotografisë është më e mirë pa blic, edhe

sikur ndriçimi të jetë i pamjaftueshëm. Për të nxjerrë një fotografi të mirë pa blic,

duhet ta mbani dorën të palëvizur. Përdorni kohëvonuesin për të shmangur

fotografi të turbullta.

Projektori
Blici ndriçon vazhdimisht kur nxirrni fotografi.

Blici i portretit natën
Përdorni këtë cilësim për fotografi portreti të nxjerra natën ose në mjedise të

ndriçuara dobët. Për shkak të kohës së zgjatur të ekspozimit, kamera duhet

mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të qëndrueshme.