Sony Xperia XA1 - Cilësimet e videokamerës

background image

Cilësimet e videokamerës

Për të rregulluar cilësimet e videokamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

.

3

Për të shfaqur cilësimet, trokitni lehtë .

4

Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni dhe më pas bëni ndryshimet tuaja.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të videokamerës

Rezolucioni i videos

Rregulloni rezolucionin e videos për formatet e ndryshme. HD i referohet Përcaktimit të

lartë ndërsa FPS i referohet Kuadro në sekondë. Një nivel më i lartë i FPS-së siguron një

video më të qëndrueshme, por me një madhësi më të madhe të skedarit.
Kamera kryesore:

HD e plotë (30 fps)
1920×1080 (16:9)
Formati HD i plotë (Përcaktimi i lartë i plotë) me 30 fps dhe raportin e pamjes 16:9.

104

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

HD
1280×720 (16:9)
Formati HD (Përcaktimi i lartë) me raportin e pamjes 16:9.

VGA
640×480 (4:3)
Formati VGA me raportin e pamjes 4:3.

MMS
Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e

regjistrimit të këtij formati është e kufizuar që skedari i videos të mund të përfshihet në

një mesazh multimedial.

Kamera e përparme:

HD e plotë
1920×1080 (16:9)
Formati HD i plotë (Përcaktim i lartë i plotë) me raportin e pamjes 16:9.

HD
1280×720 (16:9)
Formati HD (Përcaktimi i lartë) me raportin e pamjes 16:9.

VGA
640×480 (4:3)
Formati VGA me raportin e pamjes 4:3.

MMS
Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e

regjistrimit të këtij formati është e kufizuar që skedari i videos të mund të përfshihet në

një mesazh multimedial.

Regjistrimi automatik (video)

Aktivizoni regjistrimin automatik për të nxjerrë automatikisht fotografi ndërkohë që

regjistroni një video. Duke përdorur tiparin Smile Shutter™, kamera nxjerr automatikisht

fotografi çasti të fytyrave të buzëqeshura ndërkohë që vazhdoni të regjistroni videon.

Për të aktivizuar Smile Shutter™ (video)

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Regjistrimi automatik (video) > Smile Shutter.

SteadyShot™

Gjatë regjistrimit të një videoje, mund ta keni të vështirë ta mbani pajisjen pa lëvizur.

Stabilizuesi ju ndihmon duke kompensuar lëvizjet e vogla të dorës.

Drita e dorës

Përdorni dritën e dorës për të siguruar ndriçim për videot kur kushtet e ndriçimit të

ambientit janë të dobëta ose kur ka dritë në sfond. Ikona e blicit të videove është e

disponueshme në ekranin e videokamerës. Kini parasysh që cilësia e videos mund të jetë

ndonjëherë më e mirë pa dritë, edhe nëse kushtet e ndriçimit janë të dobëta.

Aktiv

Joaktiv

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Informacione të mëtejshme për mbështetjen për kamerën

Përdorni menynë e Ndihmës për të kërkuar për teste në lidhje me kamerën dhe

informacione të tjera të dobishme. Për të pasur qasje te mbështetja, ndiqni hapat më

poshtë.

1

Hapni aplikacionin e kamerës.

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Më shumë > Ndihma.

106

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.