Sony Xperia XA1 - Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

background image

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

Mund të përdorni hapësirën ruajtëse të brendshme, një kartë kujtese ose një kartë SIM

për të bërë kopje rezervë të kontakteve.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në hapësirën ruajtëse të brendshme

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Eksportoni te karta SD

ose te hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Trokitni lehtë >

Trego hapësirën e brendshme ruajtëse.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te numri i modelit të pajisjes pranë .

5

Përzgjidhni dosjen e destinacionit ose thjesht trokitni lehtë

RUAJ.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në një kartë kujtese

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Eksportoni te karta SD

ose te hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Trokitni lehtë >

Karta SD.

4

Trokitni lehtë

RUAJ.

Për të eksportuar kontaktet në një kartë SIM

Kur eksportoni kontaktet në një kartë SIM, nuk mund të eksportohet i gjithë informacioni. Kjo

ndodh për shkak të kufizimeve të kujtesës në kartat SIM.

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë >

Import/Eksport.

3

Trokitni lehtë

Eksportoni te karta SIM.

4

Trokitni lehtë

OK.