Sony Xperia XA1 - Sfondi dhe temat

background image

Sfondi dhe temat

Pajisja juaj vjen me një sfond të paracaktuar, por mund ta përshtatni ekranin bazë dhe

ekranin e kyçjes sipas stilit tuaj duke përdorur sfondet dhe temat që përfshijnë ngjyra dhe

motive të ndryshme.
Një sfond mund të përdoret pa ndryshuar asnjë nga elementet e tjera të ekranit bazë dhe

të ekranit të kyçjes. Sfondet dinamike shtojnë efekte vizuale në ndërveprimet tuaja me

ekranin e prekjes, duke lejuar që ekrani të ndryshojë në mënyrë dinamike.
Temat mund të përfshijnë një sfond, një ruajtës ekrani, shirita të titujve dhe një skemë

tingujsh, të cilat përshtaten të gjitha për të krijuar një pamje dhe një ndjesi unike për

pajisjen tuaj.

Për të ndryshuar sfondin

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë te

Sfondet dhe përzgjidhni një opsion.

Mund të ndryshoni po ashtu sfondin e Ekranit të kyçjes ose të cilësoni të njëjtin imazh për

Ekranin bazë dhe Ekranin e kyçjes. Ndiqni hapat më sipër dhe më pas trokitni lehtë

Albumi.

Trokitni lehtë tek imazhi që dëshironi dhe zgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një temë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë

Temat.

3

Zgjidhni një opsion.

Për të përdorur një temë ekzistuese, përzgjidhni temën dhe më pas trokitni

lehtë

ZBATONI TEMËN.

Për të shkarkuar një temë të re, trokitni lehtë

MERRNI MË SHUMË TEMA.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.