Sony Xperia XA1 - Organizimi i mesazheve tuaja

background image

Organizimi i mesazheve tuaja

Për të fshirë një mesazh

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë , më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin që dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni lehtë

Fshij

mesazhin > FSHI.

Për të fshirë bisedat

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Fshi bisedat.

3

Shënoni kutitë e zgjedhjes për bisedat që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni

lehtë >

FSHI.

Për të shënuar me yll një mesazh

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te biseda që dëshironi të hapni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të shënoni me yll dhe më pas trokitni

lehtë

Shto yllin.

4

Për të hequr yllin nga një mesazh, prekni dhe mbani mesazhin e shënuar me yll

dhe më pas trokitni lehtë

Fshi yllin.

Për të parë mesazhet e shënuara me yll

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Mesazhet me yll.

3

Të gjitha mesazhet e shënuara me yll shfaqen në një listë.

Për të kërkuar për mesazhe

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

3

Futni fjalët kyçe të kërkimit tuaj. Rezultatet e kërkimit afishohen në një listë.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.