Sony Xperia XA1 - Përmirësimi i tingullit

background image

Përmirësimi i tingullit

Për të përmirësuar cilësinë e zërit duke përdorur Barazuesin

1

Hapni menynë e Muzikës dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Cilësimet e

audios > Efektet e tingullit > Barazuesi.

2

Për të rregulluar manualisht tingullin, zvarritni butonat e brezit të frekuencës. Për të

zgjedhur një rregullim të cilësuar paraprakisht, trokitni lehtë

për të përzgjedhur

një rregullim dhe më pas trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar.

93

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh

1

Hapni menynë e Muzikës dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Cilësimet e

audios > Efektet e tingullit > Tingulli shumëkanal. (VPT).

2

Godisni lehtë majtas ose djathtas për të përzgjedhur një cilësim dhe më pas

trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar.