Sony Xperia XA1 - Kalendari

background image

Kalendari

Përdorni aplikacionin Kalendari për të menaxhuar planifikimin e kohës tuaj. Nëse keni

hyrë në pajisjen tuaj dhe e keni sinkronizuar me një ose disa llogari në linjë që përfshijnë

kalendarët, për shembull, me llogarinë tuaj të Google™, atëherë ngjarjet e kalendarit nga

këto llogari do të shfaqen edhe në aplikacionin Kalendari. Mund të përzgjidhni se cilët

kalendarë dëshironi të integroni në pamjen e kombinuar të Kalendarit.
Kur afrohet koha e një takimi, pajisja juaj riprodhon një tingull njoftimi për t'ju kujtuar.

1 Qasuni te cilësimet, përzgjidhni një lloj pamjeje dhe kalendarët që dëshironi të shikoni

2 Qasuni te një pamje e përgjithshme e muajit aktual

3 Kthehuni në datën aktuale

4 Qasuni tek opsionet e tjera

5 Lëvizni lart ose poshtë për të shfletuar kalendarin

6 Shtoni një futje të kalendarit

Për të mësuar më shumë për Kalendarin

Kur aplikacioni Kalendari është i hapur, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe

trokitni lehtë

Ndihma dhe reagimi.