Sony Xperia XA1 - Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

background image

Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

1

Qasuni te cilësimet, shikoni një listë të të gjitha llogarive të postës elektronike dhe dosjeve

2

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

3

Qasuni tek opsionet e tjera

4

Lista e mesazheve të postës elektronike

5

Shkruani një mesazh të postës elektronike

Për të shkarkuar mesazhet e reja të postës elektronike

Kur kutia në hyrje e postës elektronike është hapur, rrëshqitni shpejt poshtë në

listën e mesazheve.

Para se të provoni të shkarkoni mesazhet e reja të postës elektronike, sigurohuni që keni një

lidhje funksionale të të dhënave. Për më shumë informacion rreth sigurimit të lidhjeve të të

dhënave të suksesshme, shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

në faqen 48.

86

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni

lehtë

dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni. Nëse dëshironi të

kontrolloni menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë ,

më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni

Kutia në hyrje kombinuar.

4

Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë te

mesazhi i postës elektronike që dëshironi të lexoni.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë

elek..

2

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni

lehtë

dhe përzgjidhni llogarinë nga e cila dëshironi të dërgoni postën

elektronike.

3

Trokitni lehtë dhe më pas shkruani emrin ose adresën e postës elektronike të

marrësit dhe përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

4

Futni subjektin dhe tekstin e mesazhit të postës elektronike dhe më pas trokitni

lehtë .

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë te mesazhi të

cilit dëshironi t'i përgjigjeni dhe më pas trokitni lehtë te

PËRGJIGJUNI ose

PËRGJIGJUNI PËR TË GJITHA.

2

Futni përgjigjen tuaj dhe më pas trokitni lehtë .

Për të përcjellë një mesazh të postës elektronike

1

Në kutinë tuaj në hyrje të postës elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë te mesazhi që

dëshironi të përcillni dhe më pas trokitni lehtë te

TRANSFERONI.

2

Shkruani emrin ose adresën e postës elektronike të marrësit dhe më pas

përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista me lëshim poshtë.

3

Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe më pas trokitni lehtë .

Për të ruajtur ose parë bashkëngjitjen e një mesazhi të postës elektronike

1

Gjeni dhe trokitni lehtë te mesazhi i postës elektronike që përmban bashkëngjitjen

që dëshironi të shikoni. Mesazhet e postës elektronike me bashkëngjitje tregohen

nga .

2

Pasi të hapet mesazhi i postës elektronike, gjeni bashkëngjitjen në trupin e

mesazhit të postës elektronike dhe më pas trokitni lehtë te

RUAJ ose SHIKONI

pranë saj.

Për të ruajtur adresën e postës elektronike të një dërguesi në kontaktet tuaja

1

Gjeni dhe trokitni lehtë te një mesazh në kutinë e hyrjes të postës elektronike.

2

Trokitni lehtë tek emri i dërguesit, trokitni lehtë te

Shtoje te Kontaktet dhe më pas

trokitni lehtë

OK.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë te

Krijo një kontakt të ri.

4

Redaktoni informacionet e kontaktit, nëse dëshironi, dhe më pas trokitni lehtë te

RUAJ.

87

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.