Sony Xperia XA1 - Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

background image

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

Për të radhitur postën tuaj elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Dërgo postë elek..

3

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni

lehtë

dhe përzgjidhni llogarinë me kutinë hyrëse që dëshironi të radhitni. Nëse

dëshironi të radhitni menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni

lehtë , më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni

Kutia në hyrje kombinuar.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Radhit.

5

Zgjidhni një opsion të radhitjes.

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë

elek..

2

Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni

lehtë

dhe përzgjidhni llogarinë ku dëshironi të kërkoni. Nëse dëshironi të

kërkoni menjëherë në të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë ,

më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni

Kutia në hyrje kombinuar.

3

Trokitni lehtë .

4

Futni tekstin e kërkimit tuaj.

5

Rezultatet e kërkimit shfaqen në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë te

mesazhi i postës elektronike që dëshironi të hapni.

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari të postës elektronike

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë

elek..

2

Trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të

kontrolloni.

3

Nën llogarinë që dëshironi të kontrolloni, përzgjidhni

Afisho të gjitha dosjet.

Për të fshirë mesazhet e postës elektronike

1

Trokitni lehtë dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini deri sa pajisja të lëshojë

dridhje.

2

Shënoni kutitë e zgjedhjes për mesazhet që dëshironi të fshini.

3

Trokitni lehtë

Mund ta goditni po ashtu lehtë djathtas mesazhin për ta fshirë.

Për të zhvendosur një mesazh të postës elektronike në një dosje tjetër

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të zhvendosni majtas.

2

Trokitni lehtë mbi

Zhvendos, pastaj përzgjidhni një dosje.