Sony Xperia XA1 - Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinkronizimi me Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Nëse kompania juaj përdor një llogari të Microsoft Exchange ActiveSync, mund të qaseni

në mesazhet e postës elektronike, takimet e kalendarit dhe kontaktet e korporatës tuaj

drejtpërdrejt nga pajisja juaj. Pas konfigurimit, mund t'i gjeni informacionet tuaja në

aplikacionet

Dërgo postë elek., Kalendari dhe Kontaktet.

Nëse keni konfiguruar një llogari të Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) në pajisjen tuaj

Xperia™, cilësimet e sigurisë të EAS mund të kufizojnë llojin e kyçjes së ekranit për të lejuar

vetëm një PIN ose fjalëkalim. Kjo ndodh kur administratori juaj i rrjetit specifikon një tip të

ekranit të kyçjes për të gjitha llogaritë e EAS për arsye sigurie të ndërmarrjes. Kontaktoni me

administratorin e rrjetit të kompanisë ose organizatës tuaj për të kontrolluar se çfarë politikash

të sigurisë së rrjetit janë zbatuar për pajisjet celulare.

56

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të konfiguruar një llogari EAS për sinkronizim

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te

Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi > Shto llogarinë > Exchange

ActiveSync.

3

Futni adresën e postës elektronike të korporatës dhe fjalëkalimin.

4

Trokitni lehtë

TJETRI. Nëse ndodh një gabim, futni manualisht hollësitë e domenit

dhe serverit për llogarinë tuaj dhe më pas trokitni lehtë te

TJETRI.

5

Trokitni lehtë te

OK për të lejuar serverin e korporatës që të kontrollojë pajisjen

tuaj.

6

Përzgjidhni një metodë sinkronizimi, një interval sinkronizimi dhe të dhënat që

dëshironi të sinkronizoni me pajisjen tuaj.

7

Trokitni lehtë

TJETRI dhe më pas përzgjidhni se si dëshironi të njoftoheni kur vjen

një postë e re.

8

Trokitni lehtë

TJETRI, futni një emër për llogarinë e korporatës dhe më pas trokitni

lehtë te

PËRFUNDONI KONFIGURIMIN.

9

Nëse kërkohet, aktivizoni administratorin e pajisjes për të lejuar serverin e

korporatës që të caktojë rregulla të caktuara të sigurisë në pajisjen tuaj, si p.sh.

çaktivizimi i regjistrimit me zë dhe përdorimi i enkriptimit të hapësirës ruajtëse.

Për të hequr një llogari EAS

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë > Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

2

Trokitni lehtë te

Exchange ActiveSync dhe më pas përzgjidhni llogarinë EAS që

dëshironi të hiqni.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë te

HIQNI LLOGARINË për ta konfirmuar.

57

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.