Sony Xperia XA1 - Marrja e telefonatave

background image

Marrja e telefonatave

Nëse merrni një telefonatë kur pajisja është në regjimin e fjetjes ose ekrani është i kyçur,

aplikacioni i telefonit hapet në formatin me ekran të plotë. Nëse merrni një telefonatë në

hyrje kur ekrani është aktiv, telefonata në hyrje shfaqet si një njoftim pluskues, d.m.th. në

një dritare të minimizuar që pluskon në krye të çdo ekrani të hapur. Kur vjen një njoftim i

tillë, mund të zgjidhni që t'i përgjigjeni telefonatës dhe të hapni ekranin e aplikacionit të

telefonit, ose mund të kundërshtoni telefonatën dhe të qëndroni në ekranin aktual.

Për t'iu përgjigjur një telefonate kur ekrani është joaktiv

Kur merrni një telefonatë, zvarriteni në të djathtë.

Për t'iu përgjigjur një telefonate hyrëse kur ekrani është aktiv

Kur vjen një telefonatë, në njoftimin e paralajmërimit që shfaqet në krye të ekranit,

trokitni lehtë

PËRGJIGJU.

Në vend që t'i përgjigjeni telefonatës, mund të shkoni tek ekrani kryesor i aplikacionit të

telefonit duke trokitur lehtë te dritarja e njoftimit të paralajmërimit. Duke përdorur këtë metodë

do të merrni më shumë opsione për menaxhimin e telefonatës. Për shembull, mund të

vendosni që ta kundërshtoni telefonatën me një mesazh.

Për të refuzuar një telefonatë kur ekrani është joaktiv

Kur merrni një telefonatë, zvarriteni në të majtë.

Për të refuzuar një telefonatë kur ekrani është aktiv

Kur vjen një telefonatë, në njoftimin e paralajmërimit që shfaqet në krye të ekranit,

trokitni lehtë

KUNDËRSHTO.

Në vend që të refuzoni telefonatën, mund të shkoni tek ekrani kryesor i aplikacionit të telefonit

duke trokitur lehtë te dritarja e njoftimit të paralajmërimit. Në këtë mënyrë, do të merrni më

shumë opsione për menaxhimin e telefonatës. Për shembull, mund të vendosni që ta

kundërshtoni telefonatën me një mesazh.

71

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë

Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit.

Refuzimi i një telefonate me një mesazh me tekst

Mund të refuzoni një telefonatë me një mesazh me tekst, i cili i dërgohet automatikisht

telefonuesit dhe ruhet në bisedën e Mesazhimit me kontaktin.
Mund të përzgjidhni nga një numër mesazhesh të paracaktuara, të disponueshme në

pajisjen tuaj, ose mund të krijoni një mesazh të ri. Mund të krijoni po ashtu mesazhet

tuaja të personalizuara duke modifikuar mesazhet e paracaktuara.

Për të refuzuar një telefonatë me një mesazh me tekst kur ekrani është joaktiv

1

Kur vjen një telefonatë hyrëse, trokitni lehtë

OPSIONET E PËRGJIGJES.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë te

Shkruaj një mesazh

të ri.

Për të refuzuar një telefonatë me një mesazh me tekst kur ekrani është aktiv

1

Kur vjen një telefonatë hyrëse, trokitni lehtë te dritarja sinjalizuese e njoftimit ku

shfaqet numri i telefonit ose emri i kontaktit.

2

Trokitni lehtë

OPSIONET E PËRGJIGJES.

3

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë te

Shkruaj një mesazh

të ri.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë me një mesazh me tekst

1

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, trokitni lehtë

OPSIONET E

PËRGJIGJES.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë te

Shkruaj një mesazh

të ri.

Për të modifikuar mesazhin me tekst të përdorur për të refuzuar një telefonatë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata > Refuzoni telefonatën me

mesazh.

3

Trokitni lehtë te mesazhi që dëshironi të modifikoni dhe më pas bëni ndryshimet e

nevojshme.

4

Trokitni lehtë

OK.