Sony Xperia XA1 - Përdorimi i regjistrit të telefonatave

background image

Përdorimi i regjistrit të telefonatave

Në regjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të marra dhe të

kryera .

Për të hapur regjistrin e telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

Për të parë telefonatat tuaja të humbura

1

Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi

Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë . Do të afishohet regjistri i telefonatave.

3

Për t'i telefonuar drejtpërdrejt një numri nga regjistri i telefonatave, trokitni lehtë

pranë numrit. Për të modifikuar një numër përpara telefonimit, prekeni dhe mbajeni

numrin dhe më pas trokitni lehtë

Modifiko nr. para telefonatës

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë te një numër i shfaqur në regjistrin e telefonatave dhe më pas

përzgjidhni

Krijo një kontakt të ri ose Shtoni te një kontakt.

4

Modifikoni detajet e kontaktit dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

Për të parë opsionet e regjistrit të telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë .

Mund të qaseni po ashtu te cilësimet e përgjithshme të telefonatave duke ndjekur hapat më

sipër.