Sony Xperia XA1 - Transferimi i telefonatave

background image

Transferimi i telefonatave

Mund t'i drejtoni telefonatat te një marrës tjetër, për shembull, te një numër tjetër telefoni

ose te një pajisje tjetër.

Për të transferuar telefonatat

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë

Transferimi i telefonatave > Zë dhe përzgjidhni një opsion.

4

Futni numrin tek i cili dëshironi të transferoni telefonatat dhe më pas trokitni lehtë

Aktivizo.

73

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të çaktivizuar transferimin e telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata > Transferimi i telefonatave >

Zë.

3

Përzgjidhni një opsion dhe më pas trokitni lehtë

Çaktivizo.